^^POYRAZ^^
64
ayca_
56
EVRA
429
CANCAGIZIM
50
__SiNem__
41